WANNA GO TO DA SEA :)

posted on 20 Apr 2009 21:14 by miyaviya

อยากไปทะเลจะตายแล้วน้า

ไปซื้อชุดมาเตรียมไว้แล้วด้วย

ใครจะไปหัวหินเจอกัน 1-2-3 พฤษภาคมนี้

งาม ฮอนด้า เรกเก้ ฮิก ฮิก ฮิก .. :D